• A+

  • A

  • A-

Om Gubbaberget vindpark

Björnberget vindpark ligger ca 5 mil sydost om Ånge. Björnberget består av 12 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala installerade effekt är ca 75 MW.

Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden. Parken kommer att generera 220 MWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för ca 60 000 hushåll.

Byggnationen påbörjades hösten 2021 med vägar, fundament samt elledningar och under 2022/2023 restes de 12 turbinerna. Under sommaren 2023 driftsattes den sista turbinen och parken överlämnades till ägarna Komipo och Sprott Korea.

RES ansvarar för drift och underhåll.