• A+

 • A

 • A-

Bygdemedel

Gubbaberget Vindkraft AB har tillsammans med markägarna kommit överens om att bygdemedel som ska avsättas från vindkraftparken till lokalsamhället. Gubbaberget vindkraftspark skapar grön energi för kommande generationer.

VEM KAN SÖKA BYGDEMEDEL?

Gubbaberget Vindkraft AB tillhandahåller bygdemedel för föreningar inom Ljusdals kommun. Syftet är att pengarna ska stimulera till projekt som efter genomförandet tillför en förbättrad lokal utveckling inom Ljusdals kommun.

 • Föreningar inom Ljusdals kommun är välkomna att söka medel till projekt som skapar möjligheter för ung som gammal, genom exempelvis ökad tillgänglighet till naturvärden, idrott, kulturella aktiviteter som, genom föreningens insatser, bidrar till lokalsamhället. 

FÖRDELNING AV BYGDEMEDEL

Definitionen av bygdemedelsfördelning för Gubbaberget är

 • Område A - närliggande byar som har en direkt påverkan av vindkraftsparken har årsavtal som tilldelas 1/3 av bygdemedlen.
 • Område B - föreningar inom Ljusdals kommun kan söka, ej näringsliv eller privatpersoner, projektmedel från Gubbaberget vilket är 2/3 av bygdemedlen.

NÄR KAN DU SÖKA BYGDEMEDEL?

 • Ansökningsperioden är 1 juni – 30 juni årligen. 
 • Ansökan skickas per mejl till ansokan@gubbabergetbygdemedel.se. Till ansökan ska även vidimerat och gällande konstituerande mötesprotokoll biläggas. Avsändare av ansökan skall vara den som har rätt att teckna föreningen.
 • När ansökan kommit in skickas en bekräftelse om att ansökan mottagits.
 • Gubbaberget AB är mottagare till ansökan. Efter ansökningstiden slut bereder styrgruppen ansökningarna och begär in eventuella kompletteringar.
 • Styrgruppen för bygdemedel består av Gubbabergets representant samt tre föreningsmedlemmar med lokal anknytning inom närområdet för vindkraftsparken.
 • Beslut kommer att meddelas årligen senast den 31 juli och därefter sker utbetalning enligt den plan som meddelas samtidigt som beslutet. Vid beslut meddelas även tidpunkt för slutredovisning och blankett bifogas för detta.

HUR KAN DU ANSÖKA?

 • Till höger finns mallar som kan användas vid ansökan där ni presenterar projektets mål, syfte samt budget (se exempel). Efter genomfört projekt ska projektet slutrapporteras.

KONTAKTPERSON / INFORMATION

​Vid frågor: mejla ansokan@gubbabergetbygdemedel.se.

PROCESS TILLDELNING AV BYGDEMEDEL

Gubbaberget Vindkraft AB samt tre representanter ur föreningarna i område A beslutar vilka som tilldelas medel ur B-potten.

UTBETALNINGSDATUM

Beslut kommer att meddelas årligen senast 31 juli och därefter sker utbetalning enligt den plan som meddelas samtidigt som beslutet.

BYGDEMEDEL KAN INTE SÖKAS

Av näringsliv eller privatpersoner eller för investeringar som normalt sett ingår i kommunala åtaganden.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Om regering, kommun eller myndighet ges lagstadgad rätt att skattlägga vindkraftsanläggningen eller lagstadgad bydgeavgift eller motsvarande införs ska Gubbaberget Vindkraft ABs åtagande minskas i motsvarande mån.

Om utbetalade bygdemedel används felaktigt kommer föreningen att få återbetala de medel som utdelats.